Sinds 1 juli zijn de Coronamaatregelen verder versoepeld. Ongetwijfeld heb je precies op je netvlies wat dat betekent voor de vakantieplannen die je hebt. En moet je naar de tandarts of wil je naar de bioscoop, dan krijg je een checklist per mail of check je de list die de bioscoop op zijn website heeft staan. Kortom: heel duidelijk dat de situatie nog niet de oude is, wel mag er meer.

Wat betekent deze versoepeling voor onze sportomgeving?
Hoe je het ook wendt of keert: de regels van het RIVM zijn leidend. Daar kunnen afhankelijk van de plek waar je je bevindt of naartoe gaat extra regels bijkomen. Op dit moment gelden tijdens de trainingen en activiteiten georganiseerd door VAN BLOOIS SPORTADVIES de volgende, extra regels:
– Onze trainers nemen in ieder geval tot het einde van de zomervakantie geen kleding en sleutels etc. in;
– Er wordt geen materiaal ingezet dat door meerdere sporters in één training gebruikt gaat worden;
– Een enkeling heeft de gewoonte om onder het trainen de neus van zich af te snuiten. Niet doen, gebruik een papieren zakdoek;
– Even (een rochel) van je af spugen, is er niet bij!

De voor ons belangrijkste versoepeling van de Coronamaatregelen houdt in dat tijdens de training de afstandsbeperking van 1,5 meter niet langer geldt. Dit betekent niet dat we in ene weer ‘rollebollend door het gras’ zullen gaan, wel zullen de trainers niet meer waarschuwen als je je te dicht op elkaar begeeft. Ook kan het zijn dat de trainingshoedjes (vooral in gebruik bij onze krachttrainingen) niet meer ingezet worden. Zorg in dat geval dus voor een andere opbergplek voor je auto- of fietssleutel!

Verder is het organiseren van wedstrijden en evenementen weer toegestaan. Ook dan geldt voor de deelnemers geen afstandsbeperking. Wel mag er slechts een beperkt aantal toeschouwers aanwezig zijn. Voor hen geldt wel dat er 1,5 m afstand tot een ander bewaard moet worden!

Wat blijft, is het volgende:
Gebruik te allen tijde je gezonde verstand.
Je blijft thuis als je je ook maar enigszins niet fit voelt!
Als blijkt dat een sporter zich niet wil houden aan of er geregeld moeite mee heeft om de geldende regels na te leven, dan kan, mag en zal de trainer de betreffende sporter verzoeken om de training te verlaten. Verdere discussie daarover is niet mogelijk.
Schade die VAN BLOOIS SPORTADVIES lijdt door jouw handelen in strijd met de genoemde regels kan op jou worden verhaald.

Train ze lekker!