Algemene voorwaarden deelname

Deelnemen aan een door VAN BLOOIS SPORTADVIES georganiseerde activiteit geschiedt op eigen risico en is volledig voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer een activiteit door overmacht moet worden afgelast. Wel zal de organisatie proberen de activiteit zo snel mogelijk na afgelasting op een ander tijdstip opnieuw te organiseren.

Er kan slechts een beperkt aantal personen deelnemen. Inschrijven kan uitsluitend online via de webshop tot de aangegeven sluitingsdatum of totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt. Het inschrijfgeld kan alleen tijdens de online-inschrijving per iDEAL worden betaald. Deelnemers waarvan het verschuldigde inschrijfgeld niet direct na inschrijving is ontvangen – door bijvoorbeeld een afgebroken transactie – worden uit de startlijst geschrapt. Deelnemers ontvangen hiervan geen bericht van de organisatie. Ingeschreven en per ongeluk verhinderd? Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Overdracht van startbewijzen kan alleen na schriftelijk (mail)overleg met de organisatie tot 24 uur voor aanvang van de activiteit. Met je inschrijving verklaar je tevens dat:

– Je bent getraind volgens de criteria zoals vermeld bij de activiteit waarvoor je inschrijft;
– Er geen medische beperkingen zijn om deel te nemen;
– Je weet dat er mogelijk op oneffen terrein gelopen en/of getraind wordt;
– Je voldoende medisch verzekerd bent.

Verder kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en/of schade opgelopen tijdens een van de georganiseerde activiteiten.

Naast bovenstaande algemene voorwaarden zijn per activiteit bijkomende voorwaarden van toepassing, zoals die worden genoemd bij de activiteit waarvoor iemand zich via de webshop aanmeldt. Iedere deelnemer die akkoord gaat met deze algemene voorwaarden geeft automatisch aan bekend te zijn en akkoord te gaan met de bijkomende voorwaarden.