Het zat eraan te komen: stevige maatregelen om de grootscheepse verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat de ‘gewone’ sport, die zo belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van iedere burger, ook weer een douw zou krijgen, had ik niet zien aankomen.

Vanuit het OMT kwam na vorige lockdowns de conclusie dat het achteraf niet zo verstandig was geweest om het sporten in coronatijd aan banden te leggen. Juist (buiten) bewegen levert zo’n belangrijke bijdrage aan de gezondheid. Onderzoeken toonden aan dat slechts 4% van het totaal aantal geregistreerde besmettingen zijn oorsprong vond in een sportomgeving. 4%! Over binnen- en buitensport, team- en profsport. Als ik dan even in mijn eigen straatje spreek: dan is de kans dat je tijdens een van onze buitentrainingen iets oploopt, nihil. Toch? Ook was in de dagen voor de persconferentie het woord ‘sport’ nooit gevallen, niets uitgelekt daarover; ik had er wel vertrouwen in.

Toch gaat de sport de komende drie weken aan banden. En ik snap het eigenlijk ook wel. Iedereen moet een bijdrage leveren aan het indammen van. Dat gaan wij ook doen! Zodra het NOC*NSF hun richtlijnen heeft gepubliceerd, gaan wij bepalen hoe we de avondtrainingen vorm gaan geven en worden onze sporters per mail geïnformeerd. De dagtrainingen gaan onveranderd door. Kan zijn dat daar uit solidariteit met de avondgroepen ook een kleine aanpassing komt, maar dat is van later zorg.

Kortom: wij zien mogelijkheden, ook voor het trainen na 17:00 uur. Dit op basis van deze publicatie op de site van de rijksoverheid. En nee, jullie zijn geen topsporters. Voor ons wel natuurlijk, mondiaal gezien is dat een ander verhaal 😉