Voorzichtige hervatting van de trainingen
In de persconferentie die premier Rutte op 6 mei 2020 hield, vielen de verlossende woorden: buiten sporten op 1,5 meter afstand mag. Met ingang van maandag 11 mei a.s. hervat VAN BLOOIS SPORTADVIES dan ook een deel van de trainingen.

Hoe pakken wij het aan
Aankomende week (m.i.v. 11 mei) gaan eerst de trainingen van onze ‘kleine’ groepen van start. Groepen met veertien of minder deelnemers. De betreffende deelnemers ontvangen hierover bericht per mail. In die week gaan wij zien hoe het trainen geven in de ‘nieuwe praktijk’ eraan toegaat. Loopt het zoals wij hopen en verwachten, dan kunnen een week later (m.i.v. 18 mei) ook de groepen met meer dan veertien deelnemers van start. Tegen die tijd ontvangen ook zij mail daarover.

Welke regels hanteren wij
Net als in het dagelijks leven gelden in de trainingen de regels zoals die door het RIVM zijn afgekondigd. Regels waarmee IEDEREEN bekend is en waaraan iedereen zich – ook in onze trainingen – dient te houden.
Regels die er van onze kant bijkomen en tot nader order gelden, zijn de volgende:
Onze trainers nemen geen kleding en sleutels etc. in;
Er wordt geen materiaal ingezet dat door meerdere sporters gebruikt gaat worden;
Wordt er materiaal ingezet, dan werkt iedere deelnemer met zijn/haar eigen stuk;
In verband met de benodigde ruimte om je heen tijdens het in- en uitlopen en tijdens de training, kan het zijn dat jouw groep de komende tijd op een andere locatie verzamelt, check je mail;
Een enkeling heeft de gewoonte om onder het trainen de neus niet in een zakdoek, maar van zich af te snuiten. Niet meer doen;
Ook een rochel weg spugen is not done;
Tijdens het verzamelen, tijdens de complete training en tijdens de afsluiting blijf je op 1,5 meter van je medesporters en trainer.
Ook al betreft het familie of je verkering: je blijft op voldoende afstand!
Je blijft thuis als je je ook maar enigszins niet fit voelt! Kom niet trainen met het idee dat je ‘het’ er wel uit sport. Nee, je blijft thuis.
Als blijkt dat een sporter zich niet wil houden aan of er geregeld moeite mee heeft om de regels na te leven, dan kan, mag en zal de trainer de betreffende sporter verzoeken om de training te verlaten. Verdere discussie daarover is niet mogelijk.
Schade die VAN BLOOIS SPORTADVIES lijdt door jouw handelen in strijd met de genoemde regels kan op jou worden verhaald.

Gebruik allen je gezonde verstand. Maak van de trainer geen politieagent of BOA; leef zelf de regels na en mocht iemand per ongeluk toch te dicht in jouw buurt komen, spreek die er zelf op aan. Het is voor ieders best wil! Nogmaals: de regels zijn bij iedereen bekend, we leven daar al geruime tijd mee. Geniet ervan dat we onder de huidige omstandigheden op deze manier weer samen mogen sporten; MAAK ER WAT VAN!

Wij zien het zitten en hebben er zin in! Samen gaan we het doen.